Shortcut to navigation horizontal Shortcut to navigation Hlavné menu Shortcut to navigation Hlavné menu 3

Banskobystricky region


 
Kraj
Mesto

 

Banská Bystrica - Informačné centrum Banská Bystrica

MAPA
Nám. SNP 1 (budova Radnice), 974 01 Banská Bystrica, +421484155085/+421907846555, ic@banskabystrica.sk, www.icbb.sk
 
 

Banská Štiavnica - Informačné centrum mesta Banská Štiavnica

MAPA
Námestie sv.Trojice 6, 969 01 Banská Štiavnica, +421/45/694 96 53, 692 05 35, ic@banskastiavnica.sk, www.banskastiavnica.sk
 
 

Brezno - Turisticko-informačná kancelária Brezno

MAPA
Námestie M. R. Štefánika 3, 977 01 Brezno, +421486114221, tik@brezno.sk , tik.brezno@gmail.com, www.brezno.sk
 
 

Donovaly - INFO DONOVALY, s.r.o.

MAPA
Nám.Sv.Antona Paduánskeho 136, 976 39 Donovaly, +421/48/419 99 00, info@infodonovaly.sk , www.infodonovaly.eu
 
 

Fiľakovo - Novohradské turisticko - informačné centrum

MAPA
Podhradská 1985/14, 986 01 Fiľakovo, +421/47/438 20 16, +421/918/994481, ntic@hradfilakovo.sk, www.filakovo.sk,www.hradfilakovo.sk
 
 

Kremnica - Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica

MAPA
Štefánikovo námestie 35/44, 967 01 Kremnica, +421456742856/+421452289780, infocentrum@kremnica.sk, www.kremnica.sk
 
 

Lučenec - Mestské informačné centrum

MAPA
Radnica, Ul. Dr. Herza 240/1, 984 01 Lučenec, +421/47/451 20 22-23, 433 15 13 , mic@lucenec.sk, www.lucenec.sk
 
 

Nová Baňa - Informačné centrum mesta Nová Baňa

MAPA
Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa, +421/45/678 28 80, ic@novabana.sk, www.novabana.sk
 
 

Revúca - Turistické informačné centrum Revúca

MAPA
Muránska 18, 050 01 Revúca, +421/58/281 20 22, mob.: 0917/346852, tic@revuca.sk, www.revuca.sk
 
 

Rimavská Sobota - Turistické informačné centrum Rimavská Sobota

MAPA
Hlavné námestie 2, 979 01 Rimavská Sobota, +421475623645/+421911568538, tic@rimavskasobota.sk, www.rimavskasobota.sk
 
 

Zvolen - Informačné centrum mesta Zvolen

MAPA
Námestie SNP 21/31, 960 01 Zvolen, +421/45/542 92 68, 530 34 05, ic@zvolen.sk , www.zvolen.sk
 
 

date: 2019-09-21

Name day of: Matúš

Detailed calendar

NUTIS
Are you planning to spend this summer holiday in Slovakia?

Slovenská verzia

3110338

Homepage