Shortcut to navigation horizontal Shortcut to navigation Hlavné menu Shortcut to navigation Hlavné menu 3

Bratislavsky region


 
Kraj
Mesto

 

Bratislava - Turistické informačné centrum - Bratislavská organizácia cestovného ruchu

MAPA
Klobučnícka 2, 811 01 Bratislava, 16186, touristinfo@visitbratislava.com, www.visitbratislava.com
 
 

Bratislava - Informačno-predajné miesto Brodské Diaľničný hraničný priechod

MAPA
908 85 Brodské, 034/6591051, brodske@ndsas.sk, www.ndsas.sk
 
 

Bratislava - Informačno-predajné miesto Čunovo Diaľničný hraničný priechod

MAPA
851 10 Čunovo, 02/62859775, cunovo@ndsas.sk, www.ndsas.sk
 
 

Bratislava - Diaľničný hraničný priechod Jarovce/Kittsee, č. 431

MAPA
Bratislava, , jarovce@ndsas.sk, www.ndsas.sk
 
 

Malacky - Turisticko-informačná kancelária mesta Malacky

MAPA
Záhorácka 1919, 901 01 Malacky, +421347722055, tik@malacky.sk , www.tik.malacky.sk
 
 

Pezinok - Mestské informačné centrum

MAPA
M. R. Štefánika č. 1, 902 01 Pezinok, +421/033/ 690 11 20 , mic@msupezinok.sk, www.pezinok.sk
 
 

Senec - Turistické informačné centrum – Senec

MAPA
Námestie 1 Mája, č.4, 903 01 Senec, +421/2/459 282 24, info@slnecnejazerasenec.sk , www.slnecnejazera.eu
 
 

date: 2019-09-21

Name day of: Matúš

Detailed calendar

NUTIS
Are you planning to spend this summer holiday in Slovakia?

Slovenská verzia

3110333

Homepage