Shortcut to navigation horizontal Shortcut to navigation Hlavné menu Shortcut to navigation Hlavné menu 3

Extraordinary member AICES


 
Kraj
Mesto

 

Plzeň - Slovenská informační kancelář Plzeň

MAPA
Slovanská tř. 7, 326 00 Plzeň, 00420/ 377 227 143, info@sochor.cz, www.sochor.cz
 
 

date: 2018-02-20

Name day of: Lívia

Detailed calendar

NUTIS
Are you planning to spend this summer holiday in Slovakia?

Slovenská verzia
Deutch version
Poľská verzia

2854838

Homepage