Shortcut to navigation horizontal Shortcut to navigation Hlavné menu Shortcut to navigation Hlavné menu 3

Nitriansky region


 
Kraj
Mesto

 

Levice - Levická informačná agentúra

MAPA
Ul. Ľ. Štúra 3, 934 01 Levice. Korešpondenčná adresa: Mestské kultúrne stredisko Levice, Ul. A. Sládkoviča 2, 934 01 Lev, +421/36/63 18 037, lia@mskslevice.sk, lialevice@mskslevice.sk, www.lia.mskslevice.sk
 
 

Nitra - Turistické informačné centrum Nitra

MAPA
Štefánikova 1, 949 01 Nitra, +421377410906, info@nitra.sk , www.nitra.eu
 
 

date: 2019-09-21

Name day of: Matúš

Detailed calendar

NUTIS
Are you planning to spend this summer holiday in Slovakia?

Slovenská verzia

3110352

Homepage