Shortcut to navigation horizontal Shortcut to navigation Hlavné menu Shortcut to navigation Hlavné menu 3

Trenciansky region

PX CENTRUM Turistická informačná kancelária

PX CENTRUM Turistická informačná kancelária
Názov:PX CENTRUM Turistická informačná kancelária
Adresa:Centrum 16/21
Mesto: 017 01 Považská Bystrica
Tel:+421/42/432 65 45
Fax:+421/42/432 65 45
E-mail:info@tikpb.sk
Web:www.pxcentrumpb.sk
GPS:49.11554, 18.44798

 

date: 2019-02-22

Name day of: Etela

Detailed calendar

NUTIS
Are you planning to spend this summer holiday in Slovakia?

Slovenská verzia

3090017

Homepage