Shortcut to navigation horizontal Shortcut to navigation Hlavné menu Shortcut to navigation Hlavné menu 3

Zilinsky region


 
Kraj
Mesto

 

Čadca - KULTÚRNE A INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA ČADCA

MAPA
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca, +421/41/763 00 14, +421/915/822 646, info@mestocadca.sk, www.kultura.mestocadca.sk
 
 

Liptovský Mikuláš - INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš

MAPA
Námestie mieru 1 (OC CENTRAL), 031 01 Liptovský Mikuláš, +4214416186/5522418, info@mikulas.sk, www.mikulas.travel
 
 

Martin - Turisticko-informačná kancelária Martin

MAPA
A. Kmeťa 22, 036 01 Martin, +421434238776, tik@martin.sk , www.turiec.com
 
 

Ružomberok - Informačné centrum Ružomberok

MAPA
A. Bernoláka 1, 034 01 Ružomberok, +421/44/432 10 96, 431 36 11 , info@ruzomberok.eu , www.ruzomberok.eu
 
 

Trstená - Turisticko informačné centrum/cestovná agentúra

MAPA
Železničiarov 253/1, 028 01 Trstená, +421435324510/+421902038067, info@oravatic.sk , www.oravatic.sk
 
 

Valča - TIK Snowland

MAPA
Valčianska dolina 1054, 038 35 Valča, +421/903/112 211, snowland@snowland.sk, www.snowland.sk
 
 

Zuberec - Turistická informačná kancelária Zuberec

MAPA
Hlavná 289, 027 32 Zuberec, +421/43/532 07 77, tik@zuberec.sk, info@zuberec.sk, www.zuberec.sk
 
 

Žilina - Turisticko informačná kancelária UTEČZMESTA v Terchovej

MAPA
Vrátňanská 287, Terchová, 013 06, +421908331449, uteczmesta@gmail.com, www.uteczmesta.sk
 
 

date: 2019-09-21

Name day of: Matúš

Detailed calendar

NUTIS
Are you planning to spend this summer holiday in Slovakia?

Slovenská verzia

3110336

Homepage